Stavebná činnosť

Keďže hlavnou činnosťou našej spoločnosti je výstavba priemyselných hál, je samostatná stavebná činnosť samozrejmou súčasťou, a  neoddelitelne patrí k našej spoločnosti. Poskytujeme široký rozsah stavebných prác cez stavbu súkromných rodinných domov, po bytové domy, vrátane inžinierských sietí.
 
Svoje dodávateľské kapacity poskytujeme aj ako subdodávatelia, alebo ako dodávatelia menších stavebných častí väčších stavieb. Napríklad výstavba oporných múrov, plotov, chodníkov, atď.

Disponujeme vlastnou stavebnou technikou a pracovnou kapacitou potrebnou ku výstavbe. V prípade, že stavebná činnosť vyžaduje špeciálne technológie alebo stroje,  tie nám poskytnú naši partneri.

Zástupcovia našej spoločnosti sú odborne vzdelaní zamestnatci, ktorí sledujú nové trendy v architektúre a uplutňujú ich cez naších skúsených pracovníkov do vašich stavieb.
V prípade seriózneho záujmu uplatníme svoje skúsenosti v rámci celej SR.

Vaše predstavy, sú naše ciele. Poskytneme vám k tomu všetko čo potrebuje k vašej spokojnosti.