Labaš s.r.o. Opláštenie spojovacej chodby skladov. Pred a počas realizácie.